Tulostusversio

1/2009

Pääkirjoitus 1/2009

Teksti: Reijo Aarnio

Tieto on, kuten tunnettua, tietoyhteiskunnassa tuotannontekijä. Sillä on usein huomattavaa, rahassa mitattavaa arvoa. Luonnollisesti, kuten rahat ymmärretään suojata, myös tieto tulisi suojata.

Lex Nokia näyttäisi osoittavan, etteivät organisaatioiden johtohenkilöt ole tätä jostain kumman syystä huomanneet tai älynneet tehdä. Entä sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen roolit? Eivätpä hekään näytä kiinnittäneen tähän puoleen yritysten johtamisessa liiemmälti huomiota.

Ehdotettu laki antaisi yhteisötilaajana olevalle työnantajalle oikeuden käsitellä tiettyjen työntekijöiden teletunnistetietoja, kun on perusteltua syytä epäillä jonkun lähettäneen tai antaneen oikeudetta pääsyn yrityssalaisuuksiin.

Jos viesti on jo lähetetty, on "maito jo kaatunut maahan", ja tuotekehitykseen ja kilpailuaseman säilyttämiseen uhratut investoinnit mahdollisesti jopa jo menetetty.

Ei saa unohtaa, että yritystoiminnan ja jopa kansantalouden kannalta yrityssalaisuuksien suojaaminen on ensisijaisen tärkeää. Siksi onkin syytä pohtia, mitä jäisi jäljelle, jos Lex Nokiaa ei tulisi. Ainakin edelleen olisi tarve tunnistaa, määritellä ja suojata liike- ja ammattisalaisuudet. Mikään ei kuitenkaan estä suojaamasta niitä laillisesti jo nyt. Tällöin ei olisi tarvettakaan mennä käsittelemään luottamuksellisia viestinnän tunnistamistietoja.

Mielenkiintoista on myös kysyä, tuoko Lex Nokia jotain uusia oikeuksia pääasiaan eli työnantajan velvoitteesta suojata yrityssalaisuudet ennakkoon - uskallan tässä yhteydessä todellakin puhua nimenomaan velvoitteesta. Minusta näyttää, ettei lakiesitys tuo tähän mitään uutta. Koska esitys on osa viestintälainsäädäntöä, se ei myös ymmärtääkseni laajenna työnantajille työoikeudessa säädettyä työnjohto-oikeutta.

Voitaisiin siis päätellä, että paremminkin Lex Nokiassa on kysymys työnantajien laiminlyönneistä, joiden olemassaolon laki kiistatta osoittaa. Tästä laiminlyönnistä ei ketään pitäisi palkita.

Tarvitaanko yleistä tietoturvallisuuslakia? Ehdottomasti. Tietoturvassa pitää ehdottomasti ensisijaisesti velvoittaa organisaatioiden johtoa. Herätystä siis tarvitaan, monessakin mielessä. Olipa meillä Lex Nokiaa tai ei.

-----

[KIRJOITTAJA]

Reijo Aarnio on tietosuojavaltuutettu.

Lue myös

Yksityisyys: Lex Nokia toteutuu »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.