Tulostusversio

1/2009

Yksityisyys: Lex Nokia toteutuu

Eduskunta on hyväksynyt Lex Nokiana tunnetut sähköisen viestinnän tietosuojalain muutokset. Uudessa laissa säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin siitä, millaisilla edellytyksillä yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytösten ja yrityssalaisuuksien paljastamisen ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Yhteisötilaajilla tarkoitetaan tahoja, jotka hallinnoivat omaa viestintäverkkoa, esimerkiksi omaa sähköpostipalvelinta tai verkkoliikenteen reititintä. Laki koskee kaikenlaista sähköistä viestintää. Tunnistamistietoja ovat tiedot viestin lähettäjästä ja vastaanottajasta, yhteyden kestosta, reitityksestä, ajankohdasta sekä siirretyn tiedon määrästä. Laki ei anna oikeutta käsitellä viestinnän sisältöä.

Uudessa laissa on oma pykälänsä sille, mitä tietoturvatoimia yhteisötilaajan on ensin suoritettava estääkseen luvatonta käyttöä ja yrityssalaisuuksien paljastamista. Yhteisötilaajan on muiden muassa rajoitettava pääsyä yrityssalaisuuksiin ja laitettava verkkonsa ja palvelunsa tietoturva kuntoon. Ennen tunnistamistietojen seuraamista siitä on ilmoitettava käyttäjille. Tunnistamistietojen käsittelyä väärinkäytöstilanteissa valvoo tietosuojavaltuutettu.

Ennen käsittelyn aloittamista yhteisötilaajan on ilmoitettava asiasta tietosuojavaltuutetulle ja raportoitava vuosittain. Viestintävirasto saa antaa tarkempia määräyksiä tunnistamistietojen käsittelyn teknisestä toteuttamisesta.

Laki tulee voimaan kesäkuussa. Lex Nokiaa käsitellään tarkemmin Tietosuoja-lehden tulevissa numeroissa.Lue myös

Yksityisyys: Lex Nokia on viimeinen keino »
Yksityisyys: Tunnistamistiedot erityisen säänneltyjä »
Anna palautetta

Kommentit (0 kpl)

Ei kommentteja.

 

Kommentoi
Kyllä


* = Pakollinen tieto

Uutiset

 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.