Tietosuojalautakunnan ratkaisut 2014

Luottotiedot eivät kuulu toimivaltaan

Luottotietoyritys jakoi rekisteristään koodilla OPL (pienlainaan liittyvä maksuhäiriö) merkittyjä tietoja vain sellaisille pienlainayrityksille, jotka ovat alan yhdistyksen jäseniä.  Tietosuojavaltuutetun mukaan tietojen luovuttamisen rajoittaminen oli luottotietolain vastaista, koska yleistä luottotietotoimintaa harjoittava yritys ei voi ilman laillista perustetta rajoittaa luottotietojen käyttämistä. Valtuutetun mukaan luottotietojen rajoitettu luovuttaminen rikkoo myös henkilötietolain säännöksiä, koska se voi vaarantaa rekisteröityjen oikeutta tulla arvioiduiksi oikeiden ja asianmukaisten tietojen perusteella.

Luottotietoyritys ei valittanut päätöksestä hallinto-oikeuteen. Yritys ilmoitti lopettavansa uusien OPL-merkintöjen tekemisen mutta pitävänsä tietokannassa jo olevat merkinnät vain yhdistyksen jäsenten saatavissa merkintöjen säilyttämisen ajan.

Tietosuojalautakunta päätti jättää asian tutkimatta, koska se ei kuulu sen toimivaltaan. Varsinainen asiakysymys liittyi luottotietolain soveltamiseen. Luottotietolain mukaan tietosuojavaltuutetulla on oikeus määrätä luottotietotoiminnan harjoittaja toimenpiteisiin. Sen sijaan tietosuojalautakunnan toimivallasta luottotietolaissa ei ole säännöksiä.

päätös 3/10.4.2014
diaarinumero 3/933/2012

----

Katukuvapalvelulle määräaikainen jatkolupa

Tietosuojalautakunta antoi katunäkymäpalvelua tarjoavalle yhtiölle luvan henkilötietojen käsittelyyn palvelun luomista ja ylläpitoa varten. Lupa oli jatkoa yhtiön aiemmin saamalle kolmivuotiselle luvalle.  

Yhtiö selvitti hakemuksessaan toimet, joilla se varmistaa henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn ja tietoturvan. Lautakunnan ja tietosuojavaltuutetun tiedossa ei ollut jatkoluvan myöntämistä vastustavia tai puoltavia seikkoja.

Lupaehtojen mukaan kuvissa näkyvät henkilöt ja ajoneuvot tulee muokata tunnistamattomiksi ennen kuvien julkaisua. Niin ikään yhtiö saa säilyttää raakadataa eli muokkaamattomia kuvia vain palvelun luomiseen asti, eikä raakadataa saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

Lupa myönnettiin kolmeksi vuodeksi, vaikka hakija oli toivonut toistaiseksi voimassa olevaa lupaa. Lautakunta perusteli määräaikaisuutta EU:n tietosuojalainsäädäntöön sekä EU:n ja USA:n tietosuojaohjelmaan (Safe Harbor) odotettavissa olevilla muutoksilla.

päätös 1/17.6.2014
diaarinumero 1/932/2014

 
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.