Verkkojulkaisun käyttäjätietojen rekisteriseloste


Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 17.4.2009

1. Rekisterinpitäjä
Stellatum Oy
Y-tunnus 1524043-7
PL 20, 00381 Helsinki
puh. 09 2245 210

2. Rekisteristä vastaava henkilö
Anne Paavilainen, markkinointijohtaja
puhelin 09 2245 210
anne.paavilainen[at]stellatum.fi
Stellatum Oy
PL 20, 00381 Helsinki

3. Rekisterin nimi
Tietosuoja-verkkojulkaisun käyttäjärekisteri, jota Stellatum Oy ylläpitää.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)
Tietosuoja-verkkojulkaisun käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja markkinointitarkoituksiin. Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan eli niin kauan kuin lehden tilaus on voimassa.

5. Rekisterin tietosisältö:
Tietosuoja-verkkojulkaisun käyttäjärekisteriin talletetaan seuraavat tiedot:
– tilaajanumero
– etunimi
– sukunimi
– sähköpostiosoite
Tietoja säilytetään asiakassuhteen keston ajan eli niin kauan kuin lehden tilaus on voimassa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötiedot antaa käyttäjä itse.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteröityminen sivuston käyttäjäksi on suojattu SSL-yhteydellä. Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän toimeksisaajan järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain ennalta määritellyt rekisterinpitäjän ja toimeksisaajan työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille (ks. kohta 2).

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen:
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot ja oikeus vaatia tiedon oikaisua.
Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2) tai sopimalla etukäteen rekisteriasioista vastaavan henkilön kanssa tietojen tarkastuksesta rekisterinpitäjän luona.
Käyttäjän pyynnöstä rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 
 

 

tietosuoja_logo_2013.gif

 

 

 

Vastaava toimittaja
Hanna Tamminen


 


 

 

 

 

Julkaisijat
Tietosuojalautakunta
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Viestintävirasto
Patentti- ja rekisterihallitus 

 

 

 

 

 

 

Rekisteriselosteet »

Tietoa evästeistä »

 

 

 

Tietosuoja-verkkojulkaisua julkaistaan Tietosuoja-lehden yhteydessä. Yhdessä lehti ja verkkojulkaisu tutustuttavat tietosuojan normeihin ja käytäntöön, tietoturvaan ja viestinnän luottamuksellisuuteen. Tarkoituksena on ohjata hyvään rekisterinpitoon sekä tietoturvallisuuden ja viestinnän luottamuksellisuuden varmistamiseen.